Informacje dla rodziców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

UBEZPIECZENIE

Propozycja ubezpieczenia na rok szkolny 2020/2021

Rada Rodziców informuje , że istnieje możliwość kontynuowania ubezpieczenia grupowego dzieci na rok szkolny 2020/2021 w Ergo Hestia.

W załączeniu ulotka ERGO HESTIA, w ofercie dwa warianty do wyboru. Mogą funkcjonować dwa warianty. - załącznik -ulotka ERGO HESTIA

 Pozostałe oferty ubezpieczeniowe:

Zespół RCU Jaworzno   oferta NNW AXA    , oferta NNW Generali    ,  oferta NNW Compensa

Zespół Szkolnej Agencji Ubezpieczeniowej oferta AVIVA , pakiet nowa klasa

Ubezpieczenia Prestiż   InterRisk NNW

Multiagencja Ubezpieczeniowa E.R.S.  oferta NNW

06
08.2020

List Ministra Edukacji Narodowej

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 - załącznik

25
06.2020

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS VIII

Proszę o zapoznanie się z Wewnętrzną  procedurą bezpieczeństwa przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w okresie pandemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 14 w Jaworznie.

Załącznik : Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w okresie pandemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 14 w Jaworznie.

10
06.2020

WAŻNY KOMUNIKAT - dyżur wakacyjny oddziałów przedszkolnych

Komunikat dyrektora szkoły dla rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych.

Ze względu na obowiązujące przepisy Głównego Inspektora Sanitarnego , Ministra Zdrowia oraz procedury obowiązujace w szkole   w związku z pandemią COVID-19 na dyżur wakacyjny  nie będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych dzieci rodziców niepracujących .

Kartę zapisu dziecka na dyżur wakacyjny należy złożyć do macierzystego oddziału przedszkolnego w terminie do 19.06.2020 r. do godz. 15:00

załącznik : karta zapisu dziecka na dyżur wakacyjny

 

Anna Szymanek
dyrektor szkoły

05
06.2020

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS IV-VII OD 01.06.2020 r.

KOMUNIKAT

Zobowiązuje się Państwa Rodziców, których dzieci będą korzystały z konsultacji w szkole od dnia 01.06.2020 r.  do zapoznania się z obowiązującymi procedurami znajdującymi się w załączniku i na drzwiach budynku szkoły .

 Wewnętrzna procedura organizacji konsultacji dla uczniów na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Jaworznie w czasie trwania epidemii covid-19

 załącznik nr 1 Zgoda na udział w konsultacjach

28
05.2020

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS VIII OD 25.05.2020r.

KOMUNIKAT

Zobowiązuje się Państwa Rodziców, których dzieci będą korzystały z konsultacji w szkole od dnia 25.05.2020 r.  do zapoznania się z obowiązującymi procedurami znajdującymi się w załączniku i na drzwiach budynku szkoły .

 Wewnętrzna procedura organizacji konsultacji dla uczniów na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Jaworznie w czasie trwania epidemii covid-19

 załącznik nr 1 Zgoda na udział w konsultacjach

25
05.2020

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I-III

KOMUNIKAT

Zobowiązuje się Państwa Rodziców, których dzieci będą korzystały z zajęć  w szkole od dnia 25.05.2020 r.  do zapoznania się z obowiązującymi procedurami znajdującymi się w załączniku i na drzwiach budynku szkoły .

Wewnętrzna procedura organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I– III Szkoły Podstawowej nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie na terenie szkoły w czasie trwania epidemii covid-19

 

 załącznik nr 1 Ankieta wstępnej kwalifikacji dziecka do szkoły

załącznik nr 2 Oświadczenie rodziców

załącznik nr 3 Oświadczenie aktualizacyjne

 

Proszę wypełnić załącznik nr 1 ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI DZIECKA DO  SZKOŁY     oraz   Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA     Wypełnione załącznik podpisane przez obojga rodziców proszę przynieść  najpóźniej wraz z przyprowadzeniem dziecka do placówki.

 

25
05.2020

ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Zobowiązuje się Państwa Rodziców, których dzieci będą korzystały z biblioteki szkolnej  do zapoznania się z obowiązującą procedurą znajdującą się w załączniku  i   na drzwiach budynku szkoły .

Załącznik:      ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 W JAWORZNIE W OKRESIE PANDEMII

25
05.2020

INFORMACJA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

INFORMACJA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

            Prosimy rodziców/opiekunów prawnych o zapoznanie się z wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa na terenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 14
w czasie trwania koronawirusa covid-19
oraz z załącznikami do niej.

Proszę wypełnić załącznik nr 1 ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI DZIECKA DO  ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO. Wypełniony załącznik proszę przesłać na adres sekretariatu szkoły: sekretariat@sp14.jaworzno.edu.pl lub przynieść osobiście do przedsionka szkoły i złożyć do teczki do godz. 13.00, dnia 15.05.2020 r.

Natomiast Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA        podpisane przez obojga rodziców należy przynieść  najpóźniej wraz z przyprowadzeniem dziecka do placówki.

14
05.2020

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Jaworznie32616 40 58, 32317 17 84

Całodobowa infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jaworznie na temat koronawirusa - 512 306 935, 690 538 610

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach - 2351-23-00

Kuratorium Oświaty w Katowicach - 32606-30-35

Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu - 32265-51-30

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie - 32618-16-88

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (czynne całodobowo) - 32618-18-90

14
05.2020