Informacje dla rodziców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Konsultacje dla uczniów klas VIII od 25.05.2020 r.

KOMUNIKAT

Zobowiązuję się Państwa Rodziców, których dzieci będą korzystały z konsultacji w szkole od dnia 25.05.2020 r.  do zapoznania się z obowiązującymi procedurami znajdującymi się w załączniku i na drzwiach budynku szkoły .

 Wewnętrzna procedura organizacji konsultacji dla uczniów na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Jaworznie w czasie trwania epidemii covid-19

 załącznik nr 1 Zgoda na udział w konsultacjach

25
05.2020

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I-III

KOMUNIKAT

Zobowiązuję się Państwa Rodziców, których dzieci będą korzystały z zajęć  w szkole od dnia 25.05.2020 r.  do zapoznania się z obowiązującymi procedurami znajdującymi się w załączniku i na drzwiach budynku szkoły .

Wewnętrzna procedura organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I– III Szkoły Podstawowej nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie na terenie szkoły w czasie trwania epidemii covid-19

 

 załącznik nr 1 Ankieta wstępnej kwalifikacji dziecka do szkoły

załącznik nr 2 Oświadczenie rodziców

załącznik nr 3 Oświadczenie aktualizacyjne

 

Proszę wypełnić załącznik nr 1 ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI DZIECKA DO  SZKOŁY     oraz   Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA     Wypełnione załącznik podpisane przez obojga rodziców proszę przynieść  najpóźniej wraz z przyprowadzeniem dziecka do placówki.

 

22
05.2020

INFORMACJA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

INFORMACJA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

            Prosimy rodziców/opiekunów prawnych o zapoznanie się z wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa na terenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 14
w czasie trwania koronawirusa covid-19
oraz z załącznikami do niej.

Proszę wypełnić załącznik nr 1 ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI DZIECKA DO  ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO. Wypełniony załącznik proszę przesłać na adres sekretariatu szkoły: sekretariat@sp14.jaworzno.edu.pl lub przynieść osobiście do przedsionka szkoły i złożyć do teczki do godz. 13.00, dnia 15.05.2020 r.

Natomiast Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA        podpisane przez obojga rodziców należy przynieść  najpóźniej wraz z przyprowadzeniem dziecka do placówki.

14
05.2020

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Jaworznie32616 40 58, 32317 17 84

Całodobowa infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jaworznie na temat koronawirusa - 512 306 935, 690 538 610

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach - 2351-23-00

Kuratorium Oświaty w Katowicach - 32606-30-35

Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu - 32265-51-30

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie - 32618-16-88

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (czynne całodobowo) - 32618-18-90

14
05.2020

INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku z komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej naszego miasta www.um.jaworzno.pl
 
Informujemy, że miejskie przedszkola i żłobek zostaną otwarte nie wcześniej niż 18 maja 2020r.
 
Dyrektor Szkoły

 

07
05.2020

Pilny komunikat - otwarcie przedszkoli!

 Pilny komunikat - otwarcie przedszkoli!

W związku z komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej naszego miasta www.um.jaworzno.pl dotyczącym planowanego terminu otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach, informuję że istnieje możliwość zgłaszania dziecka do oddziału przedszkolnego telefonicznie (0327629326) lub mailowo (sekretariat@sp14.jaworzno.edu.pl).

Termin zgłoszenia: do 04.05.2020r. do godziny 12:00.

Dyrektor szkoły

 

30
04.2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Informacja dla uczniów i rodziców

 

Uprzejmie informuję, że kształcenie na odległość

w szkołach i placówkach zostało przedłużone

do dnia 24 maja 2020 r.

 

                                                                                                                                                         Dyrektor szkoły

27
04.2020

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Lista dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 14 w Jaworznie przyjętych do klasy I na rok szkolny 2020/2021

Lista obwodowych przyjętych w jednostce obwodowej
Jednostka: Szkoła Podstawowa nr 14 im. Mjr. H. Sucharskiego

Baran Gabriela
Bartosik Natalia
Biel Lena
Chruścik Maciej
Cudak Małgorzata
Hodana Dawid
Hodana Nikola
Jamróz Jessika
Korzeniowska Lidia
Kowolik Kuba
Kudyk Oliwia
Maler Emilia
Maler Maria
Malon Kamil
Mazgaj Michał
Mikos Wiktor
Odrzywołek Kacper
Plac Kalina
Poštulka Sebastian
Sarnik Zuzanna
Słowik Michał
Szubert-Pepliński Paweł
Szybiak Natan
Szydło Bartosz
Tarka Xawier
Wirska Emma
Żak Julia
Żyła Hanna

15
04.2020

informacja dla uczniów i rodziców

 

Uprzejmie informuje, że kształcenie na odległość w szkołach i placówkach zostało przedłużone do dnia 26 kwietnia 2020 r.

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                             Dyrektor szkoły

15
04.2020

lista przyjętych i nieprzyjętych

              Lista kandydatów przyjętych przez Komisję Rekrutacyjną

                 do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 14

                                  w Jaworznie na rok szkolny 2020/2021

 

L.P

Nazwisko i imię dziecka

Wynik rekrutacji

1.

Bobak Lena

+ przyjęty

2.

Guźliński Franciszek

+ przyjęty

3.

Hentschel Franciszek

+ przyjęty

4.

Hentschel Oliwia

+ przyjęty

5.

Hodana Jakub

+ przyjęty

6.

Kowolik Julia

+ przyjęty

7.

Paluchowska Helena

+ przyjęty

8.

Piegza Wojciech

+ przyjęty

9.

Plewnia Jagoda

+ przyjęty

10.

Świątek Aleksander

+ przyjęty

11.

Tarka Kaspian

+ przyjęty

12.

Warchoł Adam

+ przyjęty

13.

Żurakowska Emilia

+ przyjęty

14.

Żurakowska Vanessa

+ przyjęty

 

 

                 Lista kandydatów nieprzyjętych przez Komisję Rekrutacyjną

                      do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 14

                                    w Jaworznie  na rok szkolny 2020/2021

    

L.P

Nazwisko i imię dziecka

Wynik rekrutacji

1.

Bisaga Julia

- nieprzyjęty

2.

Borzęcki Kacper

- nieprzyjęty

3.

BylicaAdam

- nieprzyjęty

4.

Frączak Maja

- nieprzyjęty

5.

Gąsiorowski Natan

- nieprzyjęty

6.

Grubka Maja

- nieprzyjęty

7.

Janas Hanna

- nieprzyjęty

8.

Kaszuba Jan

- nieprzyjęty

9.

Królik Kornelia

- nieprzyjęty

10.

Kozioł Hanna

- nieprzyjęty

11.

Kucharski Aleksander

- nieprzyjęty

12.

Kustrin Hanna

- nieprzyjęty

13.

Łozińska Zuzanna

- nieprzyjęty

14.

Machejek Zuzanna

- nieprzyjęty

15.

Maj Igor

- nieprzyjęty

16.

Mamcarz Rozalia

- nieprzyjęty

17.

Nędza Oliwier

- nieprzyjęty

18.

NowakNatalia

- nieprzyjęty

19.

Paciorek Zofia

- nieprzyjęty

20.

Paczyński Daniel

- nieprzyjęty

21.

Paczyński Olaf

- nieprzyjęty

22.

Pulit Natan

- nieprzyjęty

23.

Rosa Luiza

- nieprzyjęty

24.

Staszak Maksymilian

- nieprzyjęty

25.

Tomasik Gabriel

- nieprzyjęty

26.

Wrona Lena

- nieprzyjęty

27.

Żuraw Zuzanna

- nieprzyjęty

 

Najniższa liczba punktów, która uprawniała do przyjęcia w postępowaniu rekrutacyjnym : 10

Jaworzno, 10. 04. 2020 r.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: Maria Wątroba

 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej    z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej (podstawa prawna – art.158 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz. U. z 2017 r., poz.59).

 

10
04.2020