Jesteś tutaj: Start / Wolontariat

Wolontariat

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

 

Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

 

Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza:

p. G. Kozakiewicz

p. M. Stankiewicz

 

CECHY WOLONTARIUSZA:

 

1.Dużo optymizmu i chęć działania.

2.Motywacja do niesienia pomocy potrzebującym.

3.Umiejętność wygospodarowania wolnej chwili.

4.Odwaga, empatia, otwartość.

5.Odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność.

6.Kultura osobista.

 

 

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu

 

Nie trzeba być bogatym,

aby ofiarować coś cennego drugiemu człowiekowi:

można mu podarować odrobinę czasu i uwagi”.

 

 

1. Każdy uczeń naszej szkoły może zostać wolontariuszem.

2. Wolontariusz niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie.

3. Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie.

4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.

5. Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy.

6. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.

7. Niestosowanie się do regulaminu spowoduje skreślenie ucznia z listy Klubu.

 

 

 

Artykuły

Konkurs

KONKURS!

 

Szkolne Koło Caritas ogłasza dla uczniów z klas IV - VIII

konkurs na wiersz pt. „ Pomaganie jest fajne”.

Prace prosimy przynosić do opiekunów Koła do 30 kwietnia.

 

Szkolne Koło Caritas

23
03.2019

Jałmużna Wielkopostna

INFORMACJA

 

W ramach akcji charytatywnej prowadzonej przez

Sosnowiecki Caritas : „ Jałmużna Wielkopostna”

Szkolne Koło Caritas ogłasza zbiórkę żywności

( np. kasza, ryż, mąka, makaron, konserwy) i środków czystości dla osób potrzebujących korzystających z pomocy PCK, działającego w naszym mieście.

 

Prosimy o przynoszenie rzeczy do 8 kwietnia br.

do sali 35.

 

 

M. Stankiewicz

10
03.2019

Szkolne Koło Caritas

Informacja

 

Od stycznia 2019r. Szkolny Klub Wolontariusza działa pod nadzorem dyrektora Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

W związku z tym Szkolny Klub Wolontariusza zmienił nazwę na:

Szkolne Koło Caritas

 

Zadania Koła: 

  • rozeznanie potrzeb ludzkich w najbliższym środowisku, szkole, domu oraz niesienie możliwej pomocy,

  • uwrażliwienie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkich potrzeb,

  • udział w akcjach i stałą współpracę z Caritas na szczeblu diecezji i parafii,

 

 

M. Stankiewicz

26
02.2019

Przejdź do - Jasełka w Domu Pomocy Społecznej

Jasełka w Domu Pomocy Społecznej

WYJAZD DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE

 

14 stycznia 2019 roku klasa 5 b wraz z p. Joanną Górecką i p. Piotrem Czerniewiczem, w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu, pojechała do Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie, by wystawić Jasełka dla pensjonariuszy ww. ośrodka z okazji minionych świąt bożonarodzeniowych.

Po przedstawieniu dzieci i nauczyciele usiedli wraz z pensjonariuszami, by wspólnie pokolędować przy dźwiękach gitary, kilkoro uczniów nawet zagrało dla pensjonariuszy kolędy i pastorałki na przywiezionych przez siebie instrumentach.

Mieszkańcy DPS - u byli bardzo zadowoleni, chętnie śpiewali kolędy, a na twarzach niektórych z nich widać było wzruszenie.

Na koniec po złożeniu życzeń przez nauczycieli i klasę 5 b, pracownicy i pensjonariusze zapraszali naszą szkołę, byśmy jeszcze kiedyś ich odwiedzili.


22
01.2019

Podziękowanie

PODZIĘKOWANIE!

 

Dziękujemy uczniom i ich rodzicom, którzy włączyli się w akcję charytatywną

 

PODZIEL SIĘ UŚMIECHEM”.

 

Paczkami świątecznymi obdarowaliśmy 7 dzieci z naszej szkoły, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

 

DZIĘKUJEMY!!!!

Szkolny Klub Wolontariusza

 

03
01.2019

Życzenia

 

Szkolny Klub Wolontariusza

składa wszystkim pracownikom szkoły i całej społeczności uczniowskiej serdeczne życzenia świąteczne.

Życzymy zdrowych, pogodnych chwil, dużo ciepła rodzinnego, a w Nowym Roku spełnienia marzeń i planów.

Dziękujemy wszystkim Tym, którzy swoją pracą lub hojnością wspierali i wspierają działania Klubu Wolontariusza.

 

 

Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza

20
12.2018

Przejdź do - DPS w Jaworznie

DPS w Jaworznie

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE

 

W dniu 20 grudnia br. Szkolny Klub Wolontariusza przekazał osobom samotnym przebywającym w Domu Pomocy Społecznej stroiki i kartki świąteczne.

Kartki świąteczne zostały wykonane na plastyce i technice przez uczniów z klas czwartych. Natomiast stroiki wykonane zostały przez uczniów: M. Piórowską z klasy VIII b i K. Palkę z klasy V b.

 

DZIĘKUJEMY!

 

 

M. Stankiewicz

20
12.2018

Konkurs - Stroik

KONKURS ! 

NA STROIK ŚWIĄTECZNY

 

Szkolny Klub Wolontariusza organizuje konkurs dla klas III – VIII

na najpiękniejszy stroik świąteczny.

 

Stroiki przekazane będą osobom samotnym, przebywającym

w Domu Opieki Społecznej w Jaworznie.

Stroiki podpisane prosimy przynosić na świetlicę szkolną dn. 18 grudnia.

10
12.2018

Przejdź do - Międzynarodowy Dzień Wolontariatu

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIATU

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza nasza szkoła gościła w dniu 5 grudnia br. panią A. Grelowską – prezes Oddziału Rejonowego Czerwonego Krzyża w Jaworznie i panią M. Stróżniak - koordynatorkę wolontariatu z Domu Opieki Społecznej w Jaworznie.

 

Spotkanie było zorganizowane dla uczniów z klas IV – VIII. Uczniom została przybliżona działalność Polskiego Czerwonego Krzyża i pomoc osobom przebywającym w Domu Opieki Społecznej w naszym mieście. Prowadzące spotkanie omówiły formy pomocy osobom potrzebującym, samotnym, bezdomnym, osobom, będącym pod opieką PCK. Zachęciły uczniów do bezinteresownej pomocy ludziom potrzebującym i samotnym. Pani Grelowska podziękowała naszej szkole za zorganizowanie zbiórki środków czystości dla osób bezdomnych i rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

 

Szkolny Klub Wolontariatu dziękuje uczniom, którzy włączyli się w zbiórkę środków czystości dla PCK.

10
12.2018

Przejdź do - Wizyta w schronisku dla zwierząt

Wizyta w schronisku dla zwierząt

Dnia 3. grudnia 2018 roku uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariusza wraz z opiekunem odwiedzili schronisko dla zwierząt w Chełmku. Podczas szkolnej akcji zbiórki karmy dla zwierząt, która trwała do 30. listopada 2018 roku, Klub zebrał mnóstwo smakołyków, które zostały przekazane do schroniska.

W schronisku przebywa obecnie 60 małych i dużych piesków, szczeniaczki oraz koty. Uczniowie byli poruszeni losem tych zwierząt, często nie kryli wzruszenia.

G. Kozakiewicz

06
12.2018

Pliki do pobrania