Jesteś tutaj: Start / Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

 

Pedagog szkolny  - mgr  Jolanta Pazdan 

 

tel. (32) 7629329

 

GODZINY PRACY :

PONIEDZIAŁEK    10:00 - 14:00

WTOREK     8:30 - 12:30

 ŚRODA    12:30 - 16:00

 CZWARTEK      10:30 - 15:00

 PIĄTEK        9:00-13:00

 

Artykuły

Najważniejsze działania w I półroczu roku szkolnego 2018/2019

 • Najważniejsze działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży podejmowane i realizowane w I półroczu roku szkolnego 2018/2019:

   

1. Projekt „VULCAN kompetencji w ŚLĄSKICH SAMORZĄDACH” (projekt realizowany pilotażowo w trzech jaworznickich szkołach – SP 14 oraz SP 13 i SP 20; koordynowanie działań szkoły przez Zespół Zadaniowy w składzie: pedagog szkolny J. Pazdan, n-le M.Stankiewicz, M. Wątroba).

2. Przedsięwzięcia w ramach całorocznej projektu „Zdrowo, bezpiecznie, ciekawie” (koordynowanie działań przez pedagoga szkolnego)

3. Przedsięwzięcia w ramach całorocznego projektu profilaktyki otyłości „Stawiam na zdrowie” (koordynowanie działań przez pedagoga szkolnego)

4. Program edukacyjno - profilaktyczny „Dziel się Uśmiechem” organizowany przez firmę Mars Polska we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem, Polskim Towarzystwem Stomatologicznym i Polskim Towarzystwem Stomatologii Dziecięcej zrealizowany przez pedagoga szkolnego w klasach II-III.

5. Program edukacyjno - profilaktyczny „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” oraz działania towarzyszące (realizacja przez pedagoga szkolnego w klasie VII, organizacja zajęć we współpracy z instytucjami).

6. „Programu dla szkół” — program rządowy obejmujący dostawy owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych dla klas I-V (koordynowanie działań przez pedagoga szkolnego).

7. Po dwa zajęcia o tematyce promującej zdrowe nawyki żywieniowe jako działań towarzyszących realizacji programu rządowego „Program dla szkół” zrealizowane przez wychowawców w klasach I-III.

8. Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne z udziałem pracowników instytucji wspierających pracę szkoły (organizacja, koordynowanie zajęć przez pedagoga szkolnego):

 • PSSE: „Higiena rąk” w klasach I; „Przygody niedźwiadka Szczepana, czyli oswajamy się z wizytą u lekarza” w grupach przedszkolnych i klasach I; „Quiz – Zdrowe odżywianie” w klasach IV-V; „Jak uchronić się przed używaniem dopalczy?” w klasie VII,

 • Poradnia Stomatologiczna „Michlewicz” NZOZ: „Zdrowe zęby, czyli kilka słów o higienie jamy ustnej ” dla klas II-III,

 • Centrum Dietetyczne Projekt Zdrowie w Chrzanowie: „Zabawy edukacyjne – dobre nawyki żywieniowe” w klasach II-III,

 • PPP: ; „Wyspy szacunku” w klasach II; „Tworzę własne nawyki” w klasach IV,

 • OIK: „Gra profilaktyczna – profilaktyka uzależnień” w klasach IV-V,

 • KMP: „Bezpiecznie poruszam się po drogach” dla grup przedszkolnych i klas I,

 • PCK, DPS, Hospicjum: „O pomocy ludziom potrzebującym – starym, chorym, ubogim” dla klas IV-VIII w ramach Dnia Wolontariatu.

9. Wybrane zajęcia edukacyjno-wychowawcze z programu A. Kołodziejczyka „Spójrz inaczej” zrealizowane przez wychowawców klas I-III.

10. Tematyczne zajęcia wychowawcze zrealizowane według planów wychowawczych klas.

11. Akcje charytatywne w ramach działalności Szkolnego Klubu Wolontariuszy:

 • Podziel się Uśmiechem” — akcja charytatywna koordynowana przez pedagoga szkolnego i Panie M. Stankiewicz, M. Karwat, J. Bolek, M. Graniczną,

 • Zbiórka pluszowych misiów”akcja charytatywna koordynowana przez Panie M. Stankiewicz, G. Kozakiewicz (misie przekazane zostały do PCK w Jaworznie),

 • Zbiórka karmy dla zwierząt”akcja charytatywna koordynowana przez Panie M. Stankiewicz, G. Kozakiewicz (karma została przekazana do schroniska w Chełmku),

 • Zbiórka karmy dla zwierząt”— akcja charytatywna koordynowana przez Panią A. Bańkowską (karma została przekazana do TOZ w Jaworznie),

 • Jasełka, stroik i kartka świąteczna dla pensjonariuszy DPS w Jaworznie” — akcja charytatywna koordynowana przez Panie M. Stankiewicz, G. Kozakiewicz (stroiki i kartki przygotowane zostały na lekcjach techniki i plastyki przez uczniów klas IV-V w ramach konkursu),

 • Zbiórka nakrętek” —akcja charytatywna na rzecz pomocy niepełnosprawnemu chłopcu koordynowana przez nauczycieli: M. Karwat, M. Graniczną, G. Kozakiewicz.

12. Góra grosza” — akcja charytatywna koordynowana przez opiekuna SU (współpraca z Towarzystwem Nasz Dom;  celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać).

13. „Zbiórka baterii” — akcja koordynowana przez nauczycieli: M. Karwat, A. Śliwińska - Gabryś, M. Wątroba, M. Koszowska.

14. Opracowanie przez pedagoga szkolnego i wdrożenie procedur:

 • ubiegania się o uzyskanie zezwolenia Dyrektora Szkoły na realizację indywidualnego programu lub toku nauki,

 • uzyskania zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,

 • organizacji wycieczek szkolnych i wyjść grupowych uczniów,

 • postepowania z dzieckiem przewlekle chorym na cukrzycę (aktualizacja),

 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej (aktualizacja).

 

 • W szkole w I półroczu roku szkolnego 2018/2019 pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych zostało 108 uczniów z klas I-VIII i dzieci z oddziałów przedszkolnych.

 

 • W I półroczu roku szkolnego 2018/2019 uczniowie klas I-V na terenie szkoły korzystali z pomocy w formie programu rządowego „Program dla szkół” ( w tym: owoce i warzywa – 161 uczniów, mleko i produkty mleczne – 158 uczniów).

 

25
02.2019

Profilaktyka otyłości

Sprawozdanie z działań w ramach projektu profilaktyki otyłości — „Stawiam na zdrowie”

(koordynator pedagog szkolny)

Zdrowi młodzi ludzie, którzy odznaczają się właściwym BMI, nie zagrożeni otyłością — odznaczają się aktywnością fizyczną i umysłową. Nie mając większych problemów w nauce i będąc sprawnymi fizycznie mogą odnosić na co dzień sukcesy. Nawiązują łatwiej pozytywne relacje interpersonalne, chętniej podejmują różnorodne zadania, pokonują napotkane trudności, rozwijają zainteresowania i pasje. W konsekwencji dzieci i młodzież nie są skłonne do podejmowania zachowań ryzykownych.

W związku z propagowaniem zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, mającej służyć zdrowiu, odporności, aktywności umysłowej projekt „Stawiam na zdrowie” kierowany jest do całej społeczności uczniowskiej.

 

Lp.

 

Zadanie zrealizowane w I półroczu roku szkolnego 2017/2018.

1.

Gimnastyka przy muzyce w ramach lekcji wychowania fizycznego w klasach I-III.

2.

Stawiam na śniadanie — tematyczne zajęcia w klasach I (w oparciu o scenariusz z www.zdrowojem.fundacjabos.pl).).

3.

Dbam o to, co jem i jak spędzam czas — tematyczne zajęcia w klasie I–III (w oparciu o scenariusz z www.zdrowojem.fundacjabos.pl).

4.

„Ze zdrowiem za pan brat” — konkurs wiedzy o zdrowiu w klasach III.

5.

Praca projektowa: menu do stołówki szkolnej — tematyczna lekcja j. angielskiego w klasach V.

6.

Opisywanie jedzenia — tematyczna lekcja j. angielskiego w klasach VI-VII.

7.

Pomiar masy ciała i wzrostu. Obliczanie BMI. Wyłonienie grupy dzieci z nadwagą i otyłością - pielęgniarka szkolna; lekcje biologii w klasach VII.

8.

Szkodliwość spożywania słodkich artykułów spożywczych. Ćwiczenia słuchu fonemowego — tematyczne zajęcia logopedyczne wśród uczniów z klas II-III.

9.

Poznajemy składniki pokarmowe. Gorzka prawda o cukrze — tematyczna lekcja przyrody w klasach IV, IIa.

10.

Zasady przygotowywania i spożywania posiłków. Mądre zakupy — tematyczna lekcja przyrody w klasach IV, IIa.

11.

Zdrowy styl życia, to znaczy jaki? — tematyczna lekcja wychowawcza w klasie IIa, VIb, VIIb.

12.

Higiena i zdrowie nastolatka — tematyczne zajęcia wychowawcze w klasie VII b.

13.

Już się zmieniam, staję się kobietą — tematyczne zajęcia wychowawcze wklasie VIIb.

14.

Czekają mnie zmiany, staję się mężczyzną — tematyczne zajęcia wychowawcze w klasie VII b.

15.

Omówienie roli owoców i warzyw w odżywianiu w oparciu o wiersz J. Brzechwy „Na straganie”. Ćwiczenia słuchu fonemowego — tematyczne zajęcia logopedyczne wśród uczniów z klas I–III.

16.

Źródło życia i zdrowia — woda! — tematyczne zajęcia w klasach IIa, IIIb (w oparciu o scenariusz z www.zdrowojem.fundacjabos.pl).

17.

Czynności wykonywane w czasie wolnym. Wprowadzenie nazw czynności — tematyczna lekcja j. angielskiego w klasach IV.

18.

Wiem co jem, zdrowo się odżywiam — tematyczna lekcja wychowawcza w kl. VIb.

19.

Wiem co jem! Odżywiam się prawidłowo — tematyczna lekcja wychowawcza w klasie VIIb.

20.

Przygotowujemy sałatki owocowe — zajęcia praktyczne
w klasie IIIa.

21.

Jak się odżywiam? — tematyczna lekcja wychowawcza w klasie Vb.

22.

Życie bez nałogów! — tematyczna lekcja wychowawcza w klasie Vb.

23.

Poznaję świat za pomocą zmysłów! — tematyczna lekcje w klasach I.

24.

Żyjemy zdrowo — tydzień tematycznych zajęć z dziećmi przebywającymi na świetlicy szkolnej.

25.

Dojrzewania - rozwój fizyczny — tematyczne lekcje  WDŻ w klasach VII (dziewcząt i chłopców osobno).

26.

Czego jeszcze nie wiem, nie pamiętam... powtórka z dojrzewania dla chłopców i dziewcząt — tematyczne lekcje WDŻ w klasach VI:

 • Nastolatka przed lustrem, czyli o urodzie i nie tylko (dziewczęta);

 • Higiena i zdrowie nastolatka (chłopcy);

 • Jedzenie wrogiem? Anoreksja i bulimia. (dziewczęta).

 

 

 

27
01.2018

Profilaktyka uzależnień

Najważniejsze zrealizowane w I półroczu roku szkolnego 2017/2018 działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży:

1. Realizacja przedsięwzięć w ramach całorocznej akcji szkolnej „Zdrowo, bezpiecznie, ciekawie” (koordynowanie poniższych działań przez pedagoga szkolnego):

2. Realizacja przedsięwzięć w ramach szkolnego projektu profilaktyki otyłości „Stawiam na zdrowie” (koordynowanie poniższych działań przez pedagoga szkolnego):

3. Realizacja przedsięwzięć w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” (koordynowanie poniższych działań w szkole przez pedagoga szkolnego, kampania trwała od kwietnia do grudnia 2017 roku).

4. Realizacja przedsięwzięć w ramach lokalnej kampanii „Bezpieczna rodzina — bezpieczne dziecko” (koordynowanie poniższych działań w szkole przez pedagoga szkolnego).

5. „Nie pal przy mnie, proszę” — program edukacji antytytoniowejrekomendowany przez Główny Inspektorat Sanitarny, zrealizowany w klasach III przez pedagoga.

6. „Bieg po zdrowie” — program edukacji antytytoniowej rekomendowany przez Główny Inspektorat Sanitarny, zrealizowany w klasie IV A przez pedagoga.

7. „Bajkowe spotkania” — program edukacyjno-profilaktyczny zrealizowany w klasie II przez pedagoga szkolnego.

8. „Program dla szkół” — program rządowy obejmujący dostawy owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych dla klas I-V.

9. Przeprowadzenie przez wychowawców w klasach I-III 2 zajęć o tematyce promującej zdrowe nawyki żywieniowe jako działań towarzyszących realizacji programu rządowego „Program dla szkół”.

10. Realizacja przez wychowawców klas I-III wybranych zajęć edukacyjno-wychowawczych z programu A. Kołodziejczyka „Spójrz inaczej”.

11. Przeprowadzenie tematycznych zajęć wychowawczych według planów wychowawczych klas.

12. „Podaruj Dzieciom Uśmiech” — akcja charytatywna koordynowana przez pedagoga szkolnego i nauczycieli: M. Karwat, J. Bolek, M. Graniczną.

13. „Pomoc dla Natalki i Weroniki — akcja charytatywna koordynowana przez wychowawców kl. III A i P „B”.

14. „Zbiórka nakrętek” —akcja charytatywna na rzecz pomocy niepełnosprawnemu chłopcu koordynowana przez nauczycieli: M. Karwat, M. Graniczną, G. Kozakiewicz.

15. Góra grosza” — akcja charytatywna koordynowana przez opiekuna SU (współpraca
z Towarzystwem Nasz Dom, celem jest wybudowanie domu dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą mieszkach w domach rodzinnych).

16. „Zbiórka baterii” — akcja koordynowana przez nauczycieli: M. Karwat, A. Wilczek,
A. Śliwińską.

17. Opracowanie przez pedagoga szkolnego i wdrożenie procedur:

 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • procedury dotyczącej nauczania indywidualnego

 • procedury dotyczącej kształcenia specjalnego

 • procedury dotyczącej organizacji „Wyprawki szkolnej

 • monitorowania spełniania obowiązku szkolnego

 • wydłużenia toku nauki.

27
01.2018

ZDROWO, BEZPIECZNIE, CIEKAWIE

Cykliczne działania koordynowane przez pedagoga szkolnego
dotyczące promocji zdrowia zrealizowane w I półroczu roku szkolnego 2017/2018
POD HASŁEM „ZDROWO, BEZPIECZNIE, CIEKAWIE”:

 1. Spotkania z policjantem uczniów klas pierwszych nt. „Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym” zorganizowane przez pedagoga szkolnego.

 2. Pogadanki wychowawców w klasach I-VII nt. zachowania bezpieczeństwa w drodze do szkoły, w szkole, podczas wyjść klasowych do kin, teatrów itp.

 3. Zrealizowanie przez wychowawców świetlicy bloku tematycznego: „Bezpieczna droga do szkoły”

 4. Zabawy integracyjne w klasach pierwszych przeprowadzone przez pedagoga szkolnego.

 5. Łańcuch przyjaźni klas pierwszych z kolorowych kółeczek z imionami dzieci, ekspozycja na korytarzu szkolnym — wychowawcy, pedagog szkolny.

 6. Przerwa z zagadką w klasach pierwszych: „Zgadnij jaki to owoc/warzywo?”. Zajęcia przeprowadzone przez pedagoga szkolnego.

 7. Pobijamy rekordy w skoku w dal — w ramach lekcji wychowania fizycznego
  w klasach IV-VII.

 8. Zrealizowanie elementów programu „Spójrz inaczej” przez wychowawcę w klasie trzeciej A: - „ Co się ze mną dzieje, gdy przeżywam różne uczucia. Książeczka uczuć. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć;

- „Jak pomagamy innym?. Uczestnictwo w grupie”.

 1. Zrealizowanie przez wychowawcę w klasie trzeciej A zajęć edukacyjnych: „Dlaczego mózg jest ważny?”, „Grzyby – podział na trujące i jadalne”

 2. Zrealizowanie przez pedagoga szkolnego programu edukacyjno-profilaktycznego „Bajkowe spotkania” w klasie drugiej.

 3. Zrealizowanie programu edukacji antytytoniowej w klasach trzecich „Nie pal przy mnie, proszę” przez pedagoga szkolnego.

 4. Zrealizowanie programu edukacji antytytoniowej w klasie czwartej A „Bieg po zdrowie” przez pedagoga szkolnego.

 5. Przeprowadzenie lekcji tematycznej z techniki „Mój jadłospis dnia” w klasach szóstych oraz piątej B.

 6. Przeprowadzenie tematycznych lekcji przez wychowawców i nauczyciela przyrody na temat uzależnień w klasach: szóstej A, i siódmych.

 7. Przeprowadzenie zajęć WDŻ w klasach VI „Jak wykorzystać czas wolny?”.

 8. Przeprowadzenie zajęć WDŻ w klasach VII: „Utrata wolności. Zagrożenia. uzależnienia chemiczne”, „Uzależnienia behawioralne”. 

 9. Przeprowadzenie przez pedagoga szkolnego zajęć edukacyjno-profilaktycznych
  w klasach IV-VII nt. uzależnień w oparciu o filmy edukacyjne.

 10. Przeprowadzenie przez pedagoga szkolnego zajęć edukacyjno-profilaktycznych
  w klasach piątych nt. zagrożeń wynikających z uzależnienia od alkoholu: „Alkohol — po pić? Można inaczej!”

 11. Zrealizowanie zajęć edukacyjno-profilaktycznych w klasach szóstych i siódmych
  z udziałem pracownika OIK nt. właściwych zachowań w Sieci oraz zagrożeń wynikających z cyberprzemocy, hejtowania.

 12. Zrealizowanie zajęć edukacyjno-profilaktycznych „Wróg w grupie” (problematyka agresji i przemocy) w klasach pierwszych i trzecich z udziałem pracownika OIK .

 13. Zrealizowanie przez wychowawcę w klasie piątej A tematycznych zajęć poruszających zagadnienie koleżeństwa, przyjaźni, relacji między członkami rodziny: „Jacy jesteśmy wobec siebie”, „Koleżeństwo a przyjaźń”, „Jak wyobrażam sobie idealną rodzinę?”.

 14. Wspólne świętowanie – Wigilie klasowe.

 15. Przeprowadzenie akcji charytatywnej „Podaruj Dzieciom Uśmiech” w szkole koordynowanej przez pedagoga, n-l logopeda, wychowawcę świetlicy i grupy przedszkolnej P „B”.

 16. Przeprowadzenie akcji charytatywnej „Pomoc dla Natalki i Weroniki koordynowanej przez wychowawców kl. III A i P „B”.

 17. Przeprowadzenie akcji charytatywnej „Zbiórka nakrętek” na rzecz pomocy niepełnosprawnemu chłopcu koordynowanej przez nauczycieli: M. Karwat, M. Graniczną, G. Kozakiewicz.

 18. Przeprowadzenie akcji charytatywnej „Góra grosza” koordynowanej przez opiekuna SU (współpraca z Towarzystwem Nasz Dom, celem jest wybudowanie domu dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą mieszkach w domach rodzinnych).

 19. Zbiórka karmy i koców dla zwierząt przeprowadzona przez nauczyciela przyrody, SU.

 20. Zrealizowanie przez wychowawców świetlicy bloku tematycznego „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”.

 

 

27
01.2018