Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie

Strona główna


Artykuły

Konsultacje dla uczniów klas VIII od 25.05.2020 r.

KOMUNIKAT

Zobowiązuję się Państwa Rodziców, których dzieci będą korzystały z konsultacji w szkole od dnia 25.05.2020 r.  do zapoznania się z obowiązującymi procedurami znajdującymi się w załączniku i na drzwiach budynku szkoły .

 Wewnętrzna procedura organizacji konsultacji dla uczniów na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Jaworznie w czasie trwania epidemii covid-19

 załącznik nr 1 Zgoda na udział w konsultacjach

25
05.2020

Czytaj więcej o: Konsultacje dla uczniów klas VIII od 25.05.2020 r.

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I-III

KOMUNIKAT

Zobowiązuję się Państwa Rodziców, których dzieci będą korzystały z zajęć  w szkole od dnia 25.05.2020 r.  do zapoznania się z obowiązującymi procedurami znajdującymi się w załączniku i na drzwiach budynku szkoły .

Wewnętrzna procedura organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I– III Szkoły Podstawowej nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie na terenie szkoły w czasie trwania epidemii covid-19

 

 załącznik nr 1 Ankieta wstępnej kwalifikacji dziecka do szkoły

załącznik nr 2 Oświadczenie rodziców

załącznik nr 3 Oświadczenie aktualizacyjne

 

Proszę wypełnić załącznik nr 1 ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI DZIECKA DO  SZKOŁY     oraz   Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA     Wypełnione załącznik podpisane przez obojga rodziców proszę przynieść  najpóźniej wraz z przyprowadzeniem dziecka do placówki.

 

22
05.2020

Czytaj więcej o: INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I-III
Przejdź do - Tydzień Bibliotek w SP14 - podsumowanie

Tydzień Bibliotek w SP14 - podsumowanie

Za nami Tydzień Bibliotek, w obchody którego włączyła się również nasza szkolna biblioteka i z tej okazji zaproponowano uczniom kilka atrakcji.  Przyłączyliśmy się do akcji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, polegającej na stworzeniu optymistycznego plakatu. Dzieła uczniów można podziwiać w osobnym artykule, wczoraj zostały też przesłane do umieszczenia na Facebooku MBP. 
Każdego dnia uczniowie dostawali również zadanie do wykonania w postaci krzyżówki, wykreślanki, zgadywanki bądź zaszyfrowanej informacji. Rozwiązania zagwozdek z poszczególnych dni znajdują się w galerii - zajrzyjcie koniecznie! Warto tutaj dodać, że wykreślanka była naprawdę sporym wyzwaniem. W niej ukryte zostało 25 haseł związanych z książką i biblioteką - poziomo, pionowo i na skos - od strony lewej do prawej i od prawej do lewej, czyli wszystkie możliwe kierunki, w jednym z wyrazów wkradła się literówka. Gratulacje należą się wszystkim tym, którzy podjęli się tego zadania: Madzi i Agatce, Alicji oraz Maćkowi, który odszukał nawet dodatkowe słowa pasujące do biblioteki, jak ład (biblioteczny) czy oda.
Od poniedziałku do piątku zorganizowany został też cykl Dobranockowych czytanek online. Dla osób, które najbardziej zaangażowały się w rozwiązywanie bibliotecznych łamigłówek przygotowano specjalne czytanki weekendowe, podczas których można było się zapoznać z przygodami Harry'ego Pottera. Czytaniu towarzyszyły liczne rekwizyty, które dopełniały treści książki. W sobotę przeczytane zostały fragmenty o pierwszej lekcji latania wśród pierwszoroczniaków w Hogwarcie oraz o pasjonującej rozgrywce meczu w quidditcha, z Harrym w roli głównej. W niedzielę zaś czytany był sam początek historii, z której można było się dowiedzieć co się stało z Lily i James'em, kto ukrył się pod postacią burego kota oraz dlaczego tak wielu czarodziejów hucznie świętowało.
Dziękujemy za wspólną zabawę! Bardzo się cieszymy z odzewu na Dobranockowe czytanki i gratulujemy uczniom, którzy wzięli udział w zgadywankach, gdyż wszyscy poradzili sobie świetnie! :-)19
05.2020

Czytaj więcej o: Tydzień Bibliotek w SP14 - podsumowanie
Przejdź do - Trzymaj Formę - Ruch to zdrowie

Trzymaj Formę - Ruch to zdrowie

W ramach Ogólnopolskiej Akcji "Trzymaj Formę" uczniowie klas siódmych wykonali plakaty promujące ruch na świeżym powietrzu.

18
05.2020

Czytaj więcej o: Trzymaj Formę - Ruch to zdrowie
Przejdź do - Trzymaj Formę - zdrowe śniadanie

Trzymaj Formę - zdrowe śniadanie

W ramach Ogólnopolskiej Akcji "Trzymaj Formę" uczniowie klas piątych i szóstych wykonali zdjęcia swoich pysznych i zdrowych śniadań.

Smacznego Uśmiech

18
05.2020

Czytaj więcej o: Trzymaj Formę - zdrowe śniadanie

INFORMACJA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

INFORMACJA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

            Prosimy rodziców/opiekunów prawnych o zapoznanie się z wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa na terenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 14
w czasie trwania koronawirusa covid-19
oraz z załącznikami do niej.

Proszę wypełnić załącznik nr 1 ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI DZIECKA DO  ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO. Wypełniony załącznik proszę przesłać na adres sekretariatu szkoły: sekretariat@sp14.jaworzno.edu.pl lub przynieść osobiście do przedsionka szkoły i złożyć do teczki do godz. 13.00, dnia 15.05.2020 r.

Natomiast Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA        podpisane przez obojga rodziców należy przynieść  najpóźniej wraz z przyprowadzeniem dziecka do placówki.

14
05.2020

Czytaj więcej o: INFORMACJA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Jaworznie32616 40 58, 32317 17 84

Całodobowa infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jaworznie na temat koronawirusa - 512 306 935, 690 538 610

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach - 2351-23-00

Kuratorium Oświaty w Katowicach - 32606-30-35

Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu - 32265-51-30

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie - 32618-16-88

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (czynne całodobowo) - 32618-18-90

14
05.2020

Czytaj więcej o: WAŻNE NUMERY TELEFONÓW

NOWE Terminy Rekrutacji

Adres do logowania dla uczniów będzie aktywny od 11.05.20 r. https://slaskie.edu.com.pl/

 


 

 

NOWE terminy rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej

 

dostępne TUTAJ: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021-konsultacje-men/

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać  od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r., z wyjątkiem:

 

  • szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej,

  • oddziału dwujęzycznego,

  • oddziału międzynarodowego,

  • oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,

  • oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji,

 

oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane będą do dnia poprzedzającego przeprowadzenie w I terminie, odpowiednio sprawdzianu kompetencji kierunkowych, predyspozycji językowych, kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt. 3-5 harmonogramu. Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

 

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

 

Termin składania świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu - do 4 sierpnia 2020 r. należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być także wersja elektroniczna)

 

Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych -12 sierpnia 2020r zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół.

 

Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych -19 sierpnia 2020 r zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.

 

UWAGA! W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół.

 

Dodatkowe terminy składania dokumentów

 

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły, muszą doręczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zrobili tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w terminie do 4 sierpnia br.

 

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

 

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

 

 

Bez rekrutacji uzupełniającej

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. Jest to podyktowane brakiem  możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne (art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

 

 

12
05.2020

Czytaj więcej o: NOWE Terminy Rekrutacji
Przejdź do - Akcja plakatowa "Będzie dobrze" - prace naszych uczniów

Akcja plakatowa "Będzie dobrze" - prace naszych uczniów

Bardzo nam miło, że z okazji obchodzonego właśnie Tygodnia Bibliotek dzieci odpowiedziały na naszą propozycję i włączyły się do akcji zorganizowanej przez MBP w Jaworznie, tworząc piękne, optymistyczne plakaty.


11
05.2020

Czytaj więcej o: Akcja plakatowa "Będzie dobrze" - prace naszych uczniów
Przejdź do - 8 A zdalnie wykonała doświadczenia chemiczne

8 A zdalnie wykonała doświadczenia chemiczne

Chętni uczniowie z klasy 8 A wykonali dodatkowe zadanie z chemii. Polegało ono na wykonaniu 3 doświadczeń chemicznych:

  • Jak zrobić pianę przy użyciu sody i octu

  • Jak zrobić z jajka piłeczkę pingpongową?

  • Jak napompować balon przy użyciu sody i octu

Uczniowie musieli samodzielnie wymyślić instrukcje przeprowadzenia doświadczeń w oparciu o informacje na różnych stronach internetowych oraz na YuTubie. Następnie przeprowadzili eksperymenty, które udokumentowali zdjęciami, filmikami i uzupełnili przygotowane przez nauczyciela karty pracy, które zawierały obserwacje, wnioski z doświadczeń oraz równania chemiczne. Wszystkie osoby, które przeprowadziły doświadczenia spisały się na medal. W nagrodę otrzymały oceny celujące za zadanie z chemii. Poniżej prezentujemy wybrane filmiki i zdjęcia z doświadczeń uczniów przeprowadzonych w domu, czy też na ogrodzie.

 

Anna Dzierwa-Jaromin


11
05.2020

Czytaj więcej o: 8 A zdalnie wykonała doświadczenia chemiczne