Informacje dla rodziców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zapisy do klas IV i VII

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego  w Jaworznie, informuje

Rodziców i uczniów klas VI, którzy chcieliby skorzystać z możliwości zapisania do klas VII

tworzonych w budynkach dotychczasowych gimnazjów,

że deklaracje należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca br. do godz. 15,00.

 

Szkoła Podstawowa nr 7 - rekrutacja do klas sportowych IV i VII ( piłka siatkowa dziewcząt 
i koszykowa chłopców).

Szkoła Podstawowa nr 16 - rekrutacja do klas sportowych IV i VII (piłka siatkowa dziewcząt i chłopców).

Zespół Szkół Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi - rekrutacja do klasy VII dwujęzycznej z językiem angielskim.

07
03.2019

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Informacje o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dostępne na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/documents/1764330/1771664/prezentacja_rekrutacja.pdf/4d26a14c-e411-7370-59d4-61e2d740e9c2

01
03.2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - INFORMACJA

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na mocy art. 44 ustaw z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. 

Harmonogram egzaminu: 

język polski - 15 kwietnia 2019 r. - poniedziałek godz. 9.00 czas trwania 120 min.

matematyka - 16 kwietnia 2019 r. - wtorek godz. 9.00 czas trwania 100 min.

język obcy nowożytny - 17 kwietnia 2019 r. środa godz. 9.00 czas trwania 90 min.

Wszelkie informacje dotyczące egzaminu znajdują sie na stronie internetowej: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty

Próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w naszej szkole:

18.12.2018 r. - język polski

19.12.2018 r. - matematyka

20.12.2018 r. - język obcy nowożytny

01
03.2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - FILMY INFORMACYJNE

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje,

że na oficjalnym kanale Centralnej Komisji Egzaminacyjnej youtube,

zostały zamieszczone filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty

w roku szkolnym 2018/2019.

https://www.youtube.com/watch?v=vNB6rQ3WF4k

 

 

28
02.2019

Bezpieczne ferie - list Minister Edukacji Narodowej

Bezpieczne ferie - list Minister Edukacji Narodowej

 Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zwróciła się dziś z prośbą do dyrektorów szkół i placówek oświatowych o zapoznanie rodziców i opiekunów uczniów ze specjalnym listem Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Głównego Policji dotyczącym obowiązujących rozwiązań prawnych, które ułatwiają walkę z substancjami potocznie określanymi jako „dopalacze”.

treść listu - załącznik 

16
01.2019

Ankieta oceniająca realizację "Programu dla szkół" w roku szkolnym 2017/2018

W związku z realizacją w szkole "Programu dla szkół"  prosimy  Rodziców klas I-V o wypełnienie ankiety   oceniającej realizację działań promocyjnych programu w roku szkolnym 2017/2018. Ankieta jest dostępna na stronie  http://www.kowr.gov.pl/ankieta/4

13
11.2018

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców

Konsultacje i zebrania z rodzicami

Konsultacje i zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 

11 września 2018 r.                  zebrania z rodzicami

17 października 2018 r.         konsultacje z rodzicami

14 listopada 2018 r.                konsultacje z rodzicami

12 grudnia 2018 r.                    konsultacje z rodzicami

16 stycznia 2019 r.                   zebrania z rodzicami

20 marca 2019 r.                      konsultacje z rodzicami

15 maja 2019 r.                          zebrania z rodzicami

04
10.2018

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

3 września 2018 r.                rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23 - 31 grudnia 2018 r.       zimowa przerwa świąteczna

11 - 24 lutego 2019 r.          ferie zimowe

15 - 17 kwietnia 2019 r.      egzamin ósmoklasistów

18 - 23 kwietnia 2019 r.     wiosenna przerwa świąteczna

21 czerwca 2019 r.                zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

04
10.2018

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów