Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie

Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2018/2019

 

Przewodnicząca: Anna Niechwiej klasa VII a

Zastępca przewodniczącej: Olga Listkiewicz klasa VI a

Komisja Kulturalno - Rozrywkowa:

Komisja Porządkowa:

Opiekun Samorządu Uczniowskiego - pani Magdalena Korczyk

Zastępca Opiekuna Samorządu - pani Anna Wierzycka