Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie

INFORMACJA DOTYCZĄCA STRAJKU

09
04.2019

Szanowni Rodzice .

 

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami informuję, że w dniu 8 kwietnia 2019 r.

w Szkole Podstawowej nr 14 w Jaworznie, rozpoczął się strajk, który trwa nadal.

W placówce nie są prowadzone zajęcia dydaktyczno - wychowawcze.

Zwracam się z prośbą o zapewnienie w miarę możliwości opieki swojemu dziecku.

Bardzo proszę o zrozumienie tej trudnej sytuacji.