Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - INFORMACJA

01
03.2019

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na mocy art. 44 ustaw z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. 

Harmonogram egzaminu: 

język polski - 15 kwietnia 2019 r. - poniedziałek godz. 9.00 czas trwania 120 min.

matematyka - 16 kwietnia 2019 r. - wtorek godz. 9.00 czas trwania 100 min.

język obcy nowożytny - 17 kwietnia 2019 r. środa godz. 9.00 czas trwania 90 min.

Wszelkie informacje dotyczące egzaminu znajdują sie na stronie internetowej: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty

Próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w naszej szkole:

18.12.2018 r. - język polski

19.12.2018 r. - matematyka

20.12.2018 r. - język obcy nowożytny