Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa-Priorytet 3

22
11.2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 - Priorytet 3:

Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie

rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,

w tym zakup nowości wydawniczych

   Jest to rządowy program, którego celem jest m.in. udzielenie wsparcia fiansowego organom prowadzącym szkoły różnego typu na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

 Nasza szkoła przystąpiła w roku 2017 do programu i otrzymala 15 000 zł

(w tym 3 000 zł) wkładu własnego na zakup nowych książek.

Księgozbiór wzbogacił się o 764 egzemplarze!!!

 

Zapraszamy do biblioteki nie tylko po lektury!