Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie

Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020

11
02.2019

Od 1 marca 2019 r. godz. 08:00 do 15 marca 2019 r godz.15:00. rusza składanie wniosków oraz zgłoszeń o przyjęcie do pierwszych klas szkół podstawowych. 

W tym roku rodzice będą składać wnioski oraz zgłoszenia w formie elektronicznej, następnie wydrukowane i podpisane będzie trzeba dostarczyć do wybranych placówek oświatowych.

Link do strony: www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/20120 określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna Nr EK.0050.22.2019  z dnia 23 stycznia 2019 r.

 

 

Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat i

Do klasy pierwszej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzicow.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

  Sprawdź, czy Twoje dziecko mieszka w obwodzie naszej szkoły. Możesz również sprawdzić obwody innych szkół.