Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

INFORMACJA DOTYCZĄCA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Szanowni Rodzice i drodzy Uczniowie

 

Zaczynamy kształcenie na odległość.

Jest to trudna sztuka, której będziemy się wspólnie uczyć,

poszukując stale nowych rozwiązań.

Pomoc Państwa Rodziców w tym trudnym czasie będzie nieoceniona,

dlatego wspólnie pokonujmy trudności i poprawiajmy błędy.

Uczniów proszę o aktywność i systematyczność w kontaktach z nauczycielami.

Przestrzegajcie podawanych zasad i udzielanych wskazówek od nauczycieli i Waszych wychowawców.

 

Niżej przedstawiam informacje o trybie i realizacji zadań szkoły

w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

 

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

 

 1. Epodreczniki.pl

 2. Portal wiedzy dla nauczycieli

 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych

 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”

 5. Portal lektury.gov.pl

 6. Strona Centrum Nauki Kopernik

 7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia

 8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning

 9. Serwis Ninateka

 10. Serwis Muzykoteka Szkolna

 11. Biblioteka Cyfrowa Polona

 12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

 13. Serwis Telewizji PolskiejSerwis Polskie Radio Dzieciom

 

 

 

25
03.2020

Czytaj więcej o: INFORMACJA DOTYCZĄCA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Propozycje dla przedszkolaków

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Uprzejmie informuję, że w dniu 16.03.2020 r.

wnioski rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego

należy składać do tekturowej skrzynki

w pomieszczeniu przy wejściu do szkoły.

 

 

                                                                                                    Anna Szymanek- dyrektor  szkoły

16
03.2020

Czytaj więcej o: INFORMACJA DLA RODZICÓW

APEL DYREKTORA SZKOŁY POSTAWOWEJ NR 14 DO RODZICÓW I UCZNIÓW !!!

Czas ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych

nie jest okresem ferii szkolnych i nie oznacza zwolnienia z czasu nauki.

Uczniowie w dniach tygodnia, w których dotychczas realizowali kształcenie

w szkole

realizują to kształcenie w domu w formie samokształcenia

i z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez poszczególnych nauczycieli.

Poniżej przekazuję link do strony miasta,

gdzie znajduje się informacja o organizacji pracy

Urzędu Miejskiego w Jaworznie www.um.jaworzno.pl

13
03.2020

Czytaj więcej o: APEL DYREKTORA SZKOŁY POSTAWOWEJ NR 14 DO RODZICÓW I UCZNIÓW !!!

ODWOŁANE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE !!!

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 w Jaworznie uprzejmie informuje,

iż od 12 do 25 marca 2020 r. przedszkola, szkoły i placówki oświatowe

nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W szczególnych przypadkach w dniach 12-13 marca 2020 r.

rodzice mogą wysłać dziecko do szkoły lub oddziału przedszkolnego,

ale nauczyciele nie będą prowadzić standardowych zajęć.

Natomiast od poniedziałku tj. 16.03.2020 r.

szkoła i oddziały przedszkolne przestają przyjmować dzieci

i sprawować nad nimi opiekę.

 

Proszę również z zapoznanie się z obszerną informacją

dotyczącą zawieszenia zajęć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

www.gov.pl/web/edukacja

oraz Urzędu Miasta www.um.jaworzno.pl.

 

 

 

Anna Szymanek

Dyrektor Szkoły

11
03.2020

Czytaj więcej o: ODWOŁANE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE !!!

Terminy rekrutacji

 

Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim i krajowym rynku pracy.

 

Źródło:

 • https://www.gov.pl/web/edukacja/zawody-potrzebne-na-rynku-pracy--obwieszczenie-ministra-edukacji-narodowej

   

  Kuratorium Oświaty w Katowicach – delegatura w Sosnowcu ( 8 stycznia 2020r)

  Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych:

   

  • języka polskiego                        21 kwietnia 2020 r. (wtorek),

  • matematyki                               22 kwietnia 2020 r. (środa),

  • języka obcego nowożytnego     23 kwietnia 2020 r. (czwartek).

   

  Terminy dodatkowe:

   

  • język polski                            1 czerwca 2020 r. (poniedziałek),

  • matematyka                           2 czerwca 2020 r. (wtorek),

  • język obcy nowożytny            3 czerwca 2020 r. (środa).

   

  Terminy ogłaszania wyników egzaminów, przekazania szkołom oraz wydania uczniom wyników i zaświadczeń:

  • Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty - 19 czerwca 2020 r.

  • Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń - 19 czerwca 2020 r.

  • Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym - 26 czerwca 2020 r.

   

  Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

   

   

  od 18 maja 2020r do 22 czerwca 2020r - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z wymaganymi dokumentami

   

  do 1 czerwca 2020r - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z oddziałami dwujęzycznymi wraz z wymaganymi dokumentami

   

  do 10 czerwca 2020r – Przeprowadzenie:

   

  • sprawdzianu uzdolnień kierunkowych – za zgodą ministra właściwego ds. oświaty(art.134 ust.5 ustawy Prawo Oświatowe

   

  • prób sprawności fizycznej (art.137 ust.4 ustawy Prawo Oświatowe)

   

  • sprawdzianu kompetencji językowych (art.140 ust.1 ustawy Prawo Oświatowe)

   

  • sprawdzianu predyspozycji językowych – klasy wstępne (art.140 ust.2 ustawy Prawo Oświatowe)

   

  do 12 czerwca 2020r – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik:

   

  • sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,

   

  • prób sprawności fizycznej,

   

  • sprawdzianu kompetencji językowych,

   

  • sprawdzianu predyspozycji językowych – klasy wstępne.

   

  do 30 czerwca 2020r - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły  ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

   

  do 7 lipca 2020r - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów (w tym oświadczeń) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, z uwzględnieniem art.150 ust.7 ustawy prawo Oświatowe.

   

  8 lipca 2020r - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły (art.158 ust.1 ustawy Prawo Oświatowe)

   

  do 10 lipca 2020r – Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

   

  do 20 lipca 2020r  - Potwierdzanie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego o którym mowa w art.134 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Oświatowe. do 21 lipca 2020r - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

   


   

  INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONACH INTERNETOWYCH:

   

   

  • Kuratorium Oświaty w Katowicach http://www.kuratorium.katowice.pl/

   

  • Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja

   

  • Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/

   

  • Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej https://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php

   

09
03.2020

Czytaj więcej o: Terminy rekrutacji

Profilaktyka i postępowanie w związku z koronawirusem

Koronawirus 2019-nCoV  jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu. Objawy zakażenia obejmowały gorączkę, kaszel oraz duszności. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

W ostatnich kilku tygodniach w Chinach oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl ) wystąpiły zachorowania z objawami: wysokiej temperatury ciała powyżej 380C, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.
Jeśli byłeś w Chinach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania tych objawów u siebie bezzwłocznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do szpitala z oddziałem zakaźnym, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
                                                                                                                            Główny Inspektor Sanitarny
                                                                                                                            Warszawa, 30.01.2020

 

28
02.2020

Czytaj więcej o: Profilaktyka i postępowanie w związku z koronawirusem

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 w Jaworznie informuje o liczbie wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021.

 

Ilość wolnych miejsc - 14

28
02.2020

Czytaj więcej o: REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Przejdź do - Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu

PRACE WYRÓŻNIONE W KONKURSIE POD TYTUŁEM:

Jak wyobrażasz sobie strażnika internetu lub wirusa komputerowego?” zorganizowanym z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.

 

Klasa I „a” - Ewa Helbin, Emilia Czechowska, Jakub Borzęcki

Klasa I „b” - Weronika Kwarciak

Klasa II „a” - Piotr Knapik, Michał Dudek, Wiktor Żmija, Mikołaj Bartosik

Klasa II„b” - Magdalena Czarnecka, Anna Dubiel

Klasa III „a” - Kacper Baran, Paweł Czogiel

Klasa III „b” - Emilia Gwizdoń, Aleksandra Kornobis, Krzysztof Brzeziński, Adam Micek

25
02.2020

Czytaj więcej o: Dzień Bezpiecznego Internetu
Przejdź do - Magiczny Świat Zawodów

Magiczny Świat Zawodów

W dniu 24 lutego klasa II „a” odbyła  wycieczkę po pracowniach  Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie, gdzie dzieci poznały „Magiczny Świat Zawodów”. W trakcie pobytu uczniowie zwiedzili następujące pracownie: fryzjerską, mechaniki pojazdowej, budowlaną, obróbki materiałowej i łączenia materiałów, pracownię pomiarów elektrycznych i elektronicznych i doradztwa zawodowego. Uczniowie w trakcie pobytu na danej pracowni zostali zapoznani przez nauczycieli  z określonym zawodem, jego specyfiką oraz narzędziami pracy. Wizyta zakończyła się konkursem zadań praktycznych. Wycieczka była bardzo interesująca i pouczająca.

Dziękujemy doradcy zawodowemu pani Monice Durczyńskiej z Centrum Kształcenia Praktycznego za organizację oraz opiekę podczas całej wycieczki.

25
02.2020

Czytaj więcej o: Magiczny Świat Zawodów