Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI

25 kwietnia 2019 r. odbędą się Targi Pracy i Edukacji dla uczniów klas ósmych

od godz. 10.00 do 10.30.

Targi odbędą się w Hali MCKiS na Osiedlu Stałym (koło basenu).

Zainteresowanych uczniów bardzo proszę o udział w Targach.

 

Dyrektor szkoły

 

23
04.2019

Czytaj więcej o: UWAGA ÓSMOKLASIŚCI

INFOMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 w Jaworznie uprzejmie informuje,

że strajk w naszej szkole nie został odwołany.

Zwracam się z prośbą o zapewnienie w miarę możliwości

opieki swojemu dziecku.

Informuję również, że od 24 kwietnia 2019 r. niestrajkujący nauczyciele

będą prowadzili zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w godzinach pracy

świetlicy szkolnej tj. od godz. 7.00 do godz. 16.00.

 

W godzinach od 7.00. do 12.00 funkcjonuje Oddział Przedszkolny "A".

 

O wszelkich zmianach dotyczących strajku będę Państwa informować

na bieżąco na stronie internetowej szkoły.

 

Dyrektor szkoły

 

23
04.2019

Czytaj więcej o: INFOMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Szanowni Rodzice 

 

Centrum Kształcenia Praktycznego

i Jaworznickie  Forum Doradztwa Zawodowego

opracowali na ten rok poradnik

dla rodziców absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów

oraz praktyczny poradnik.

 

Zapraszamy do zapoznania się.

 

* poradnik dla rodziców

* informator

16
04.2019

Czytaj więcej o: INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

INFORMACJA DLA PRZEDSZKOLAKÓW - GRUPA "A"

Szanowni Rodzice

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 w Jaworznie informuje,

że od dnia 16 kwietnia 2019 roku,

w godzinach od 7.00 do 12.00

będzie czynny  oddział przedszkolny grupa "A".

 

Dyrektor Szkoły

15
04.2019

Czytaj więcej o: INFORMACJA DLA PRZEDSZKOLAKÓW - GRUPA "A"

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - INFORMACJA

Uwaga Rodzice klas ósmych.

 

Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 14 w Jaworznie

uprzejmie informuje, że egzamin ósmoklasisty

odbędzie się zgodnie z harmonogramem

ogłoszonym przez

Centralną Komisję Egzaminacyjną

tj. 15 - 17 kwietnia 2019 roku.

 

Dyrektor szkoły

12
04.2019

Czytaj więcej o: EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - INFORMACJA

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - INFORMACJA

Szanowni Rodzice

 

Uprzejmie informuję, że egzamin ósmoklasisty

odbędzie się zgodnie z wyznaczonym terminem

w dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019 r.

 

 * Dla uczniów klas I – VII są to dni wolne od zajęć dydaktycznych.

* Od 18 do 23 kwietnia 2019 r. obowiązuje wiosenna przerwa świąteczna

dla uczniów.

 

 

Dyrektor szkoły

11
04.2019

Czytaj więcej o: EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - INFORMACJA

INFORMACJA DOTYCZĄCA STRAJKU

Szanowni Rodzice .

 

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami informuję, że w dniu 8 kwietnia 2019 r.

w Szkole Podstawowej nr 14 w Jaworznie, rozpoczął się strajk, który trwa nadal.

W placówce nie są prowadzone zajęcia dydaktyczno - wychowawcze.

Zwracam się z prośbą o zapewnienie w miarę możliwości opieki swojemu dziecku.

Bardzo proszę o zrozumienie tej trudnej sytuacji.

09
04.2019

Czytaj więcej o: INFORMACJA DOTYCZĄCA STRAJKU

INFORMACJA DOTYCZĄCA STRAJKU

Szanowni Rodzice.

 

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami informuję, że w dniu 8 kwietnia 2019 r.

w Szkole Podstawowej nr 14 w Jaworznie, rozpoczął się bezterminowy strajk.

Zwracam się z prośbą o zapewnienie w miarę możliwości opieki swojemu dziecku.

Bardzo proszę o zrozumienie tej trudnej sytuacji.

 

Dyrektor Szkoły

08
04.2019

Czytaj więcej o: INFORMACJA DOTYCZĄCA STRAJKU

INFORMACJA MEN DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU ZE STRAJKIEM NAUCZYCIELI

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych,         w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 

05
04.2019

Czytaj więcej o: INFORMACJA MEN DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU ZE STRAJKIEM NAUCZYCIELI

NABÓR DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH