Konkurs na kartkę świąteczną w języku angielskim lub niemieckim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

02
12.2019

 KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM LUB NIEMIECKIM

  Zapraszamy do udziału w konkursie!
 
ZASADY UCZESTNICTWA:
 
  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VIII.
  2. Zadaniem uczestników jest przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia w postaci kartki świątecznej wraz z umieszczonymi na niej życzeniami w języku angielskim lub niemieckim.
  3. Kartka powinna być wykonana w formacie składanej pocztówki nie większym niż A5 oraz dowolną, wybraną przez siebie techniką plastyczną.
  4. Każdy uczeń możedostarczyć maksymalnie dwie prace: jedną w języku angielskim, a drugą w języku niemieckim.
  5. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych : klasy IV – VI oraz klasy VII – VIII.
  6. Prace będą ocenianie  w dwóch kategoriach językowych: angielskim i niemieckim.
  7. Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która będzie uwzględniać:
         - zgodność z tematem;
         - ogólne wrażenie artystyczne wykonanej pracy;
         - oryginalność, pomysłowość, wkład pracy, estetykę wykonania;
         - poprawność językową.
 
Każda praca musi zawierać następujące dane:
       - Imię i nazwisko autora pracy oraz klasę.
 
TERMIN ODDANIA PRAC :  do  9  grudnia 2019 roku do nauczycieli języka angielskiego lub niemieckiego
 
 Organizatorzy:
Nauczyciele języków obcych