INFORMACJA DOTYCZĄCA STRAJKU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

04
04.2019

 

Szanowni Rodzice 

 

Informuję, że w referendum strajkowym pracownicy szkoły zadeklarowali przystąpienie

do strajku od dnia 8 kwietnia 2019 r.

Nauczyciele biorący udział w strajku nie będą podejmowali działań dydaktycznych

ani opiekuńczo - wychowawczych.

Pracownicy administracji i obsługi nie przystąpią do wykonywania swoich czynności.

Zwracam się z prośbą o zapewnienie w miarę możliwości opieki swojemu dziecku.

Bardzo proszę o zrozumienie tej trudnej sytuacji.

O wszelkich zmianach dotyczących strajku będę Państwa informować na bieżąco na stronie internetowej szkoły.

 

                                                                                                                                                                                           Dyrektor szkoły