Konkurs plastyczno - literacki

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

07
01.2019

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W JAWORZNIE

 

Temat: „BEZPIECZNY SPORT ZIMOWY NA FERIACH”.

 

 

 

Cel konkursu:

 • uświadomienie uczniom, jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych.

Regulamin konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów z klas I - VIII.

 • Udział w konkursie polega na :
  - wykonaniu pracy plastycznej przez uczniów klas I-IV,
  - napisaniu wiersza lub krótkiego opowiadania przez uczniów klas V-VIII.

 • Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie A4 dowolną techniką plastyczną.

 • Prace literackie (wiersze lub opowiadania) winny być nie dłuższe niż 2 strony A4.

 • Prace plastyczne lub literackie powinny dotyczyć tematu konkursu czyli zachowaniu bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych, gdy uczniowie będą przebywać na feriach.

 • Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną wykonaną samodzielnie pracę.

 • Na odwrocie pracy należy umieścić: imię i nazwisko uczestnika, klasę.

 • Termin zgłaszania prac: od 08.01.2019 r. do 01.02.2019 r.

 • Miejsce oddawania prac: świetlica szkolna.

 

Na laureatów czekają dyplomy i nagrody za zajęcie I,II i III miejsca.

Jury powołane przez organizatora konkursu oceniać będzie pomysłowość, walory artystyczne i estetyczne prac oraz zgodność z tematyką konkursu.

 

Organizator konkursu:

Joanna Górecka