Zadania szkolnego doradcy zawodowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

07
11.2018

Czym w szkole zajmuje się doradca zawodowy?

  • Doradca zawodowy udziela pomocy w wyborze zawodu, planowaniu kariery oraz przygotowuje do procesu poszukiwania pracy. Z pomocy doradcy zawodowego może skorzystać każdy uczeń stojący przed wyborem kolejnego etapu edukacji.
  • Obecność doradcy w procesie planowania kariery pozwala usystematyzować wiedzę związaną z dotychczasowymi doświadczeniami i osiągnięciami edukacyjno-zawodowymi oraz ułatwia wgląd we własną osobę.
  • Doradztwo zawodowe w szkole ma formę spotkań indywidualnych lub grupowych. Podczas spotkań indywidualnych doradca pomoże w zaplanowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju. Spotkania grupowe są uzupełnieniem spotkań indywidualnych i mają na celu wzmocnienie procesu doradczego.