Grono pedagogiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

03
09.2018

 

 

Nauczyciele

 

     

mgr Adamczyk Anna - chemia

mgr Adamiec Marta - muzyka

mgr Bańkowska Anna – edukacja wczesnoszkolna

mgr Bazarnicka Agnieszka - język angielski

mgr Bergieł Aneta - język polski

mgr Bolek Joanna – logopedia

mgr Cebula Magdalena - doradztwo zawodowe

mgr Czerniewicz Piotr - religia

mgr Dolega Leokadia – wychowanie przedszkolne

mgr Gajewska Justyna - fizyka

mgr Galon Bożena – bibliotekarz

mgr Gładys Mariola – edukacja wczesnoszkolna

mgr Graniczna Magdalena – wychowanie przedszkolne

mgr Górecka Joanna - nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Homlak Elżbieta - bibliotekarz

mgr Jura Barbara - wychowanie przedszkolne

mgr Karwat Marzena – wychowawca świetlicy, rewalidacja

Magdalena Korczyk - język angielski

mgr Koszowska Marta - język angielski, wychowawca świetlicy

mgr Kozakiewicz Gabriela – matematyka, zajęcia socjoterapeutyczne

mgr Kozioł Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna

mgr Liszka Daniel –  wychowanie fizyczne

mgr Machejek Gabriela – edukacja wczesnoszkolna

mgr Marunowska Katarzyna - język niemiecki

mgr Nowak Iwona - matematyka

mgr ks. Pasternak Tomasz - religia

mgr Pazdan Jolanta – pedagog

mgr Pierzchała – Kaczanowska Areta - plastyka

mgr Popowicz Joanna - historia, język polski

mgr Rośko Jolanta – wychowanie fizyczne

mgr Skorupa Marcin - WOS

mgr Stankiewicz Marzena – matematyka, zajęcia techniczne

mgr Szymanek Anna – przyroda, geografia

mgr Śliwińska - Gabryś Agnieszka - zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, wychowawca świetlicy

mgr Truś Miłosz - EDB

mgr  Wątroba Maria - wychowawca świetlicy, WDŻ

mgr Wierzycka Anna – zajęcia komputerowe

mgr Wiśniewska Stanisława – przyroda, biologia

mgr Wrona Violetta - zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

mgr Zając Elżbieta – język polski

mgr Ziobrowska Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna