Termomodernizacja SP nr 14 w Jaworznie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

30
06.2017

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Jaworznie
ul. Niemcewicza 7 a

realizowana w ramach projektu pod nazwą:

 

Termomodernizacja budynków

Szkół Podstawowych nr 14 i 16
oraz Przedszkola Miejskiego nr 2
w Jaworznie wraz
z odnawialnym źródłem energii

 

Nazwa Beneficjenta : Jaworzno – Miasto na prawach powiatu

 

Opis projektu

 Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację 3 placówek oświatowych miasta Jaworzna: Przedszkola Miejskiego Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 14, Szkoły Podstawowej Nr 16.

Realizacja projektu pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć zapotrzebowanie na energię cieplną, zmaleje emisja CO2 do atmosfery, zostanie ograniczona emisja pyłu. Zmniejszy się roczne zużycie energii pierwotnej w budynkach. W ramach projektu przewiduje się realizację m.in. następujących działań termomodernizacyjnych:

- modernizację instalacji c.o. i kotłowni, w tym wymiana źródła ciepła z węglowego na gazowe,

- modernizację instalacji c.w.u., w tym montaż próżniowych kolektorów słonecznych,

- ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu,

- wymianę drzwi zewnętrznych, stolarki okiennej.

Koszt jednost. redukcji emisji CO 2: 8514,36 zł/t.

Stopień redukcji CO2 odprowadzanego do atmosfery: 420,56 t/rok tj.: 64,17%

Stopień redukcji emisji pyłu PM10: 1,4 t/rok tj. 98,84 %

Efektywność kosztowa redukcji PM10: 2 557 714,86 zł/t

Głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym regionu poprzez głęboką, kompleksową modernizację energetyczną 3 obiektów oświatowych Jaworzna.

 Bezpośrednie cele:

 - Zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego

- Poprawa aspektów zdrowotnych

- Wypełnienie dyrektyw

- Osiągnięcie korzyści ekonomicznych i oszczędności

Efekty projektu:

- Termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej zmniejszy zużycie i koszty energii, więc uzyskane oszczędności pokryją koszty dalszej modernizacji energetycznej
w innych budynkach użyteczności publicznej.

- Zostaną docelowo stworzone warunki, aby część zadań własnych samorządu mogła się samofinansować z oszczędności kosztów energii.

- Ulegnie poprawie wizerunek woj. śląskiego, postrzeganego głównie przez pryzmat zanieczyszczeń powietrza i oparcia energetyki na węglu.

- Wdrażanie pilotażowych rozwiązań w dziedzinie energooszczędności pozwoli na pełnienie przez samorząd roli wzorca dla pozostałych uczestników rynku energii. 

 

Wartość projektu : 3 619 485,95 zł

Wkład Funduszy Europejskich : 2 989 829,63 zł

% dofinansowania – 83,65