INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I-III

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

25
05.2020

KOMUNIKAT

Zobowiązuje się Państwa Rodziców, których dzieci będą korzystały z zajęć  w szkole od dnia 25.05.2020 r.  do zapoznania się z obowiązującymi procedurami znajdującymi się w załączniku i na drzwiach budynku szkoły .

Wewnętrzna procedura organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I– III Szkoły Podstawowej nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie na terenie szkoły w czasie trwania epidemii covid-19

 

 załącznik nr 1 Ankieta wstępnej kwalifikacji dziecka do szkoły

załącznik nr 2 Oświadczenie rodziców

załącznik nr 3 Oświadczenie aktualizacyjne

 

Proszę wypełnić załącznik nr 1 ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI DZIECKA DO  SZKOŁY     oraz   Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA     Wypełnione załącznik podpisane przez obojga rodziców proszę przynieść  najpóźniej wraz z przyprowadzeniem dziecka do placówki.