INFORMACJA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14
05.2020

INFORMACJA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

            Prosimy rodziców/opiekunów prawnych o zapoznanie się z wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa na terenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 14
w czasie trwania koronawirusa covid-19
oraz z załącznikami do niej.

Proszę wypełnić załącznik nr 1 ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI DZIECKA DO  ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO. Wypełniony załącznik proszę przesłać na adres sekretariatu szkoły: sekretariat@sp14.jaworzno.edu.pl lub przynieść osobiście do przedsionka szkoły i złożyć do teczki do godz. 13.00, dnia 15.05.2020 r.

Natomiast Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA        podpisane przez obojga rodziców należy przynieść  najpóźniej wraz z przyprowadzeniem dziecka do placówki.